Gėlos globos namai

Pagyvenusių žmonių slaugos ir globos įstaigaDokumentų tvarkymas

  Apsigyvenant Gėlos globos namuose, su gyventoju arba jį atstovaujančiu asmeniu pasirašoma dvišalė sutartis, kurioje numatomi finansiniai įsipareigojimai, jų terminai, abiejų šalių teisės ir pareigos, bendra gyvenimo tvarka ir taisyklės. 

  Norint apsigyventi gėlos senelių globos namuose, reikia pateikti  šeimos gydytojo išrašus apie asmens fizinę ir psichinę sveikatos būklę, vartojamus medikamentus.

  Jei Jums reikalinga valstybės socialinė parama, tuomet turėtumėte kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos seniūnijos arba savivaldybės socialinį skyrių. Savivaldybės ar seniūnijos darbuotojai suteiks visą reikiamą informaciją apie socialinės paramos gavimo galimybes. Jums reikės pateikti reikiamus dokumentus, užpildyti prašymą ir sulaukti sprendimo. Gavus dalinę kompensaciją, asmeniui už apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas reikia mokėti 80% visų jo gaunamų pajamų, o likusią dalį trūkstamos įmokos sumoka savivaldybė. Tokiu atveju pasirašoma trišalė sutartis su Gėlos globos namuose norinčiu apsigyventi asmeniu ar jį atstovaujančiu asmeniu, savivaldybe ir mūsų globos namais.

  Esant poreikiui mes padedam paruošti dokumentus specialiųjų poreikių nustatymui. Specialus nuolatinės slaugos poreikis sudaro 280 eurų. 


Naudingos nuorodos

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Nemenčinės poliklinika

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Specialiųjų poreikių nustatymas