Gėlos globos namai

Pagyvenusių žmonių slaugos ir globos įstaiga



Licencija socialinei globai teikti



Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija